*

 PROMOCJA

 

Beneficjent projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności WOM w Parczewie poprzez zakup automatycznej linii do konfekcjonowania, umożliwiającej poszerzenie oferty asortymentowej
o innowacyjną na polskim rynku żywność funkcjonalną” nr wniosku 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-195/13 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie

Uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonano wyboru Wykonawcy usługi:

 

PROMOCJA W RAMACH PROJEKTU

Adam Pasek

21-030 Motycz 341

Data wyboru:

20.05.2015 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

      

 

 

                

 

 

                


 

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie Sp. z o.o., z siedzibą w 21-200 Parczew, ul. Tartaczna 1, będącą administratorem tych danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101 poz. 926 z późn. zm., oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną." Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.