Promocja Data: 4 października 2015 Autor: WOM Parczew

Beneficjent projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności WOM w Parczewie poprzez zakup automatycznej linii do konfekcjonowania, umożliwiającej poszerzenie oferty asortymentowej
o innowacyjną na polskim rynku żywność funkcjonalną” nr wniosku 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-195/13 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie

Uprzejmie informuje, iż w ramach postępowania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonano wyboru Wykonawcy usługi: 

PROMOCJA W RAMACH PROJEKTU
Adam Pasek
21-030 Motycz 341
Data wyboru:
20.05.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

eu_new