Tag Archives: modernizacja produkcji

Modernizacja Produkcji Data: 4 października 2015 Autor: WOM Parczew

linia-nowa4

Beneficjent projektu pt.: „Zwiększenie konkurencyjności WOM w Parczewie poprzez zakup automatycznej linii do konfekcjonowania, umożliwiającej poszerzenie oferty asortymentowej
o innowacyjną na polskim rynku żywność funkcjonalną” nr wniosku 12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-195/13 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw więcej…